Fivil

Fivil er en vokalduo gjort opp av kvedarane Kirsti Bakken Kristiansen og Ingebjørg Lognvik Reinholdt.
Fivil tek utgangspunkt i den norske folkemusikken som tradisjonelt har blitt sunge solo og arrangerar den for to stemmer. Dei har skapt seg ein unik sound ved å leike med ulike melodivariantar og individualitet i samspel. Resultatet er spennande samklangar som framhevar folkemusikkens særpreg. Fivil har opptrådd på fleire festivalar og folkemusikkscenar, i tillegg til å ha blitt spela på NRK Folkemusikktimen og NRK Telemarksendinga.


I desember 2013 reiste Fivil ut på sin første førjulsturné med støtte frå FFUK og gav ut singelen «Kling No Klokka» på eiget label. I september 2015 gav dei ut si første plate «Fivil» på plateselskapet NORCD. Se lenker for omtaler av plata. I 2018 laga dei ein konsert med dikt av Aa.O.Vinje, på bestilling frå Vinje kommune som del av jubileumsåret. Fivil har også turnert på skular og i barnehagar rundt om i landet, i regi av Rikskonsertene og DKS.


Fivil is a Norwegian vocal duo consisting of the two traditional singers Kirsti Bakken Kristiansen and
Ingebjørg Lognvik Reinholdt.
By playing with the individuality that exists in the traditional music and combining this with the diversity of
melodies in Norwegian folk music,
Fivil has managed to create a sound unlike anyone else.